Отчего?

Михаил Юрьеич Лермонтов, 1840

Мне грустно, потому что я тебя люблю,
И знаю: молодость цветущую твою
Не пощадит молвы коварное гоненье.
За каждый светлый день иль сладкое мгновенье
Слезами и тоской заплатишь ты судьбе.
Мне грустно... потому что весело тебе.

Proč?

Michail Jurjevič Lermontov - překlad Josef Hora

Smutno je mi - to tím, že tě mám rád a vím:
jsi v květu mladosti a neunikneš jim,
tam těm, co číhají, aby tě pomluvili.
Za každý jasný den, za každou sladkou chvíli
smutkem a slzami zaplatíš pro to zlo.
Smutno je mi... to tím, že je ti veselo.