Выхожу один я на дорогу

Михаил Юрьеич Лермонтов, 1841

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу.
И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом…
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чём?

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

Но не тем холодным сном могилы…
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;

Чтоб всю ночь, весь день, мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Тёмный дуб склонялся и шумел.

Sám a sám si vyjdu v noční tiši

Michail Jurjevič Lermontov - překlad Marie Marčanová

Sám a sám si vyjdu v noční tiši,
bílá cesta z mlh se vynoří;
noc je tichá, poušť hlas boží slyší,
hvězda s hvězdou mlčky hovoří.

Nebe je tak slavnostní, tak divné!
V modrém přísvitu zem tiše spí...
Proč dnes všechno tolik zabolí mne?
Čekám na cos? Čehos lituji?

Ne, já nelituji minulosti,
od života nic už nečekám.
Hledám klid a toužím po volnosti,
usnout, zapomenout, zůstat sám...

Nechci však sen mrazivý jak v hrobě;
takový můj věčný spánek buď:
sílu života ať cítím v sobě,
aby dechem zdvíhala se hruď,

by mně dnem i nocí s něhou v hlase
o lásce kdos bez ustání pěl,
aby dub, jenž věčně zelená se,
nad hlavou mi k tomu zašuměl.

Sám se pouštím na cestu

Michail Jurjevič Lermontov - překlad neznámý

Sám se pouštím na pouť,
přes mlhu prosvítá kamenitá cesta.
Noc je tichá. Pustina naslouchá Bohu,
hvězda ke hvězdě promlouvá.
 
Na obloze, slavnostní a krásné
země spí v šedivé modři.
Proč je mi tak teskně a zároveň krásně?
Čekám na něco? Lituji něčeho?
 
Nečekám již od života nic,
Nelituji toho, co se stalo.
Hledám jen svobodu a klid.
Chtěl bych se zapomenout a usnout.
 
Ale ne tím chladným spánkem v hrobě,
přeji si tak usnout na věky,
aby hrudi stále dřímaly životní síly,
dech aby tiše zvedal hruď.
 
Aby celou noc a celý den mé uši naslouchaly
sladkému hlasu, jež by pěl o lásce.
Nade mnou by byla věčná zeleň,
aby se temný dub skláněl a šuměl.